Search Bar

Marathi Suvichar : 250+ Motivational Suvichar in Marathi

नमस्कार मित्रानो आज मि तुमच्या सोबत काहि Marathi Suvichar शेयर करणार आहे आणि आशा करतो की तुम्हाला हे Marathi Suvichar नक्की आवडतील 


चला तर मग बघुया Marathi Suvichar 


Marathi Suvichar 

शाला ही समाजाने समाजाच्या विकाससाठी निर्माण केलेले एक संस्कार केंद्र आहे

चरित्रयाच्या विकास घड़ीवने हेच खरे शिक्षण

नम्रता हा मानसाचा खरा दागीना आहे

शिक्षण म्हणजे समाज सुधारणा होय

बालमनाची कली प्रेमाच्या फूंकरने फुलवित असतात तेच गुरु

ज्ञान हाच सर्व सामाजिक व राजकीय क्रांतिचा पाया आहे

प्रयत्न हा परीस असून त्याच्या योगाने क्रांतिचा पाया आहे

स्त्री ही क्षनाची पत्नी आणि अनंत कालाची माता आहे

विनय हा गुण सर्व सद्गुनंचा अलंकार आहे

घर ही गोष्ट दगड़विटनी भांधली जात नाही, प्रेमाच्या धाग्यानी भांदले जाते


जेथे आलशी आरामात आहे तिथे राम नाही


गरजवंतला अकल नसते


झोप्ताना दिवसाचा आढावा घ्या


बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलन्यापूर्वीच विचार केलेला बरा


चांगले संभाषण आणि चांगली संगत म्हणजेच सद्गुण समजा


कधीच न करण्यापेक्षा उशिरा का होइना केलेले बरे


बोले तैसा चाले त्याची वनदावी पाउले


जगात दुस्र्याला हसने सोपे परंतु दुस्र्यासाठी रड्ने कठिन


कला आशी पाहिजे की जी लाखों लोकांशी बोलू शकेल


आपल्या दुखाचे कारण कोनतेही असले तरी दुस्र्याला ईज़ा करु नका


आधिक मित्र हवे असतील तर दुस्र्यांचे गुणांचे मनापासून कौतुक करा


अनुभव हा महान शिक्षक आहे, पण तो मोबदला फार घेतो


आईच्या डोलयातील रागाच्या पाठीमागे वात्सल्याचे सागर उचबलत असते


अविचाराने आत्मघात होतो


आशा ही निराशेची छोटी बहिन आहे


आपयशाच्या कठिन खड्काखालिच यशाच्या पाण्याचा झरा असतो


एकदा बोललेले खोटे लप्व्ण्यासाठी अनेक खोटे बोलावे लागतात म्हणून खोटे बोलू नए


गुलाबला काटे असतात म्हणून पीरपीरत बस्न्यापेक्षा काट्यला गुलाब असतो, याचे सुख माना

गरीब स्थितितिल समाधान हे खरया श्रीमंतीचे लक्षण आहे

गरीबाना दुख अनुभवाने कलते, पण श्रीमंतना ते बुद्धिने जानुन घ्यवे लागते


गेलेल्या संधिबद्दल रड़त बस्न्यापेक्षा येणारया संधीचे स्वागत करा


चित्र ही हाताची कृती आहे,पण चरित्र ही मनाची कृती आहे


संकटे पाहून जो घबरात नाही तोच खरा माणूस होय


स्वताला लप्व्ण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो दुसर्यावर टिका करने होय


स्वताच्या बाबतीत स्वता कधीच न्यायादिश बनू नका


सौंदर्य हे वस्तुत नसून पहनार्यच्या द्रुष्टित असते


समुद्रातील तूफ़ानपेक्षा मनातील वादले अधिक भयानक असतात


 संकट हा सत्याकड़े जाण्याचा पाहिला मार्ग आहेMarathi Motivational Suvichar 

कल्पनाशक्ती ही ज्ञानापेक्षा जास्त महत्वाची आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


ना कुणाशी स्पर्धा असावी, ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी, फक्त स्वतला सिद्ध करण्याची जिद्द असावी.


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


विचार असे मांडा कि तुमच्या विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar on life  


व्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही. कारण सुंदर दिसण्यात अन असण्यात खूप फरक असतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते, तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.Marathi Life Thoughts 


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही..आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

 न हरता, न थकता न थाबंता प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी नशीब सुध्दा हरत.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


प्रत्येकाशी प्रेमाने वागलं पाहिजे, जे तुमच्याशी वाईट वागतात त्यांच्याशीही प्रेमानच वागल पाहिजे ते चांगले आहेत म्हणून नाही, तर तुम्ही चांगले आहात म्हणून …

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


कासवाच्या गतीने का होईना पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा, खूप ससे येतील आडवे.बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा, जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर नोटा मोजू नका | कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Marathi Suvichar 


कुणा वाचून कुणाचे काहीच अडत नाही हे जरी खरे असले तरी कोण कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही, डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाहीत, अन भाषा गोड असेल तर माणस तुटत नाहीत.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा मन जपणारी माणस हवीत कारण, ओळख ही क्षणभरासाठी असते तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status Suvichar Marathi 

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा. चुकाल तेव्हा माफी मागा, अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


मोठी स्वप्ने पाहणारेच मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

 Suvichar In Marathi

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका. कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


 नात्याची सुंदरता एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात, तर आयुष्यभर एकटे राहाल.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

100 Suvichar in marathi

सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्यांचे असते ते एकाच वेळी उघडझाप करतात एकाचवेळी रडतात एकाचवेळी झोपतात ते ही आयुष्यभर एकमेकांना न बघता.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर तो कमी होत जातो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो, पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusGood Morning Marathi Suvichar 

स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका, तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करता आहात.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही. स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच, कौतुक प्रेरणा देते, तर टीका सुधारण्याची संधी.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि, जी एकदाच खर्च करून त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो, पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत, परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


मानवाचा दानव होणे ही त्याची हार, मानवाचा महामानव होणे, हा त्याचा चमत्कार आणि मानवाचा माणूस होणे हे त्याचे यश आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


आयुष्यात कधीही कोणासमोर स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका कारण ज्यांना तुम्ही आवडता, त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते, अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या स्पष्टीकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तयार होत नाही.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


शरीराला श्रमाकडे, बुद्धीला मनाकडे आणि हृदयाला भावनेकडे वळविणे म्हणजे शिक्षण.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status100 Latest Marathi Suvichar 

आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात..एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल, हसा इतके कि आनंद कमी पडेल, काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे, पण प्रयत्न इतके करा कि परमेश्वराला देणे भागच पडेल 


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar 

यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग अजून तयार व्हायचा आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


भूक आहे तेवढे खाणे हि प्रकृती, भूक आहे त्यापेक्षा जास्त खाणे हि विकृती आणि वेळेप्रसंगी स्वतः उपाशी राहून दुसऱ्याची भूक भागवणे हि संस्कृती..

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Marathi Life Suvichar 

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही, भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते, एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar For Motivation 

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते, तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Life Quotes In Marathi

खूप माणसांची स्वप्ने या एका विचारामुळे अपूर्ण राहतात तो म्हणजे “लोक काय म्हणतील?”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


 बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलण्याआधी विचार केलेला बरा.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


मनुष्या जवळची नम्रता संपली कि, त्याच्या जवळची माणुसकीच संपली म्हणून समजावे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका, स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधत येईल.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Statuslife quotes in marathi

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही. शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

स्वतः चा विकास करा, लक्षात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाचे लक्षण आहेत.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Marathi Status on life 

नेहमी तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करा आणि हे करून देखील ते तुमची कदर करत नसतील तर तो त्यांचा दोष आहे तुमचा नाही.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


भरलेला खिसा माणसाला दुनियी दाखवतो, रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Marathi quotes on life 

स्वभावातील गोडीने आणि जिभेवरील माधुर्याने माणसे जोडली जातात.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो कधीही हरू शकत नाही.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


चुकण हि ‘प्रकृती’, मान्य करण हि ‘संस्कृती’ आणि सुधारणा करण ही ‘प्रगती’ आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Marathi life Suvichar 

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते, कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


भावकीतली चार माणसं *" एका दिशेने "* तेव्हाच चालत असतात जेव्हा पाचवा खांद्यावर असतो. 

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

Motivational quotes in marathi

चांगल्या माणसावर एवढा विश्वास ठेवा जेवढा आपण आजारपणात औषधांवर ठेवतो. 


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

कारण औषध जरी कडू असलं तरी ते आपल्या फायद्याचे असते. 


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


“एका रात्रीत तयार झालेल्या बर्फावर विश्वास ठेवू नका.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


“सत्याला शपथांच्या आधाराची गरज नसते.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“सर्वात मोठे वरदान म्हणजे खरा मित्र लाभणे.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


Marathi Motivational quotes  

“दिवस कितीही मोठा असला तरीही त्याचा अंत होतोच.”
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार

खोटारडा जेव्हा खर बोलतो, तेव्हा कुणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही.

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जीवनात वेळ कशी हि असो.वाईट किवा चांगली ती नक्कीच बदलते,पण चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका.जेणेकरून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील. 


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

 Marathi Suvichar 2020 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दुबळी माणसे भूतकाळात जगत असतात आणि सामर्थ्यवान माणसे भूतकाळातून शिकत असतात 


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

---------------------------------------------------------------------------------
विचार करा निर्णय घ्या, आणि तुम्हाला जे योग्य वाटत तेच करा.


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका. आहे तो परिणाम स्विकारा.


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःला ओळखणं

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणून जगा आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवीन सुरुवात करा


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
आयुष्य सहज सोप जगायला शिका, तरच ते सुंदर होईल

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रयत्न करत राहा कारण अशक्य आणि कठीण हे काही समानार्थी शब्द नाहीत.


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“अचूकता पाहिजे तर सराव महत्वाचा."


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रयत्न करत राहा कारण सुरुवात नेहमी कठीणच असते 
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
marathi Suvichar Life 

Motivational Marathi Suvichar 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जगातील सर्व विचारी डोक्यांपेक्षा एक प्रेमळ अंतकरण श्रेष्ठ असते

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तुमचे कितीही वय असेल किंवा अनेक संधी हातातूनगेलेल्या असतील तरी तुम्ही पुन्हा सुरुवात करू शकता. 


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गरजेच्या वेळी उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र.

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चंद्र मिळवण्यासाठी नेम धरा चुकलात जरी,तरी एखादा तारा नक्कीच मिळेल. 

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
खोटेपणा करणारा चोरांपेक्षाही वाईट असतो.

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरुन सूचना देतात ते सामान्यआणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्यांना वाचवतात ते असामान्य! 


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्या माणसाजवळ संयम आहे तो प्रत्येक गोष्टीचा धनी असतो...

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना काही किंमतच उरली नसती.

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
निसर्गाचे नेहमीच अनुकरण करा, संयम हे त्याचे रहस्य होय

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
करू ना ! काय घाई आहे, म्हटलं कि ती गोष्ट होतचं नाही. आजचा दिवसच योग्य


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जर तुम्ही त्या व्यक्तीची वाट पाहत असाल जी तुमचे जीवन वाचवणार आहे,तर तुम्हाला फक्त आरशात बघण्याची आवश्यकता आहे. 

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
संकटात सापडल्यावरच माणूस स्वतःला ओळखतो.


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपल्या मनासारखं कधीच घडत नसतंहीच माझी ओळख असं नशीब म्हणत असतं. 

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
मनापासून केलेल्या प्रार्थनेला उत्तर येतेच.


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुखाला सामोरे जाण्यातच खरं कौशल्य असतंत्यात जमिनीवर राहूनही आकाशात उडायच असतं. 


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वेळेचा सदुपयोग न करणे म्हणजे वेळ न मिळाल्यासारखेच आहे100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपयश म्हणजे संकट नव्हे, आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत. 

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लहान मुले म्हणजे देवा घरची फुलच.जसे जीवन असते तसा त्याचा अंत असतो


100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार  

-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

 Marathi Suvichar for Students

 अपयशाने खचू नका, अधिक जिद्दी व्हा
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
बघणाऱ्याच्या दृष्टीत सौंदर्य असते.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“सौंदर्य म्हणजे सत्य आणि सत्य म्हणजे सौंदर्य
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अशक्य हा शब्दच आपल्या शब्दकोशातून काढून टाका. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
जाळणाऱ्या मोठ्या अग्नीपेक्षा उब देणारा लहान अग्नी चांगला असतो
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
असामान्य माणसाची तीन लक्षणे असतात.तो चुकीचे काम करत नसल्याने त्याला चिंता नसते,त्याच्याकडे ठाम विचार असल्याने त्याच्या मनात गोंधळ नसतोआणि तो शूर असल्याने त्याला कशाचीही भीती नसते
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अंधश्रद्धे पेक्षा मौन कधीही चांगले.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उत्साह हेच सर्वकाही आहे फक्त ते गिटारच्या तारांप्रमाणे नीट आवळलेले असायला हवे. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 नास्तीकपणा हा फक्त माणसाच्या ओठावर असतो, तो त्याच्या मनात नसतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अशक्य ते शक्य करण्यात एक वेगळीच मजा आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्याला आवडीचे कार्य करायला मिळते तो भाग्यवान होय.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"मी 'कोणापेक्षा' चांगले करेल याने काहीच फरक पडत नाही, पण मी 'कोणाचे' तरी नक्कीच चांगले करेल याने बराच फरक पडेल …!" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उठा ! जागृत व्हा !!जोपर्यंत आपले ध्येय साध्य होत नाही तोपर्यंत थांबू नका
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चिंता पाहुणा म्हणून येते आणि लवकरच मालक बनून राहते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 स्वतःचा विकास करा. ध्यानात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाची लक्षणे आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आनंदाने उड्या मारणारा प्रत्येकजण सुखी असतोच असे नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 आपल्यासाठी कुणीही नसले तरी आपण सर्वांसाठी आहोतही सुंदर गोष्ट सुंदर फुलांकडून शिकावी. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सर्वांचे ऐकून घ्या, पण फार थोड्यांजवळ स्वतः चे मन मोकळे करा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आतला आवाज सतत ऐकत राहणे,हीच स्वातंत्र्य मिळविण्याची किंमत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मोठेपणा आणि चांगुलपणा एका व्यक्तीत क्वचितच एकत्र दिसतात.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Marathi Suvichar
Marathi Suvichar

 Marathi Suvichar
Marathi life status

 Marathi Suvichar
marathi inspiration status

 Marathi Suvichar
good thoughts in marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
life status in marahi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
marathi life status

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi


 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Life Status Marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Life quotes suvichar Marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi


Best Marathi suvichar 

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

Marathi Suvichar 2020

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

Life Status in  Marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

Life Status Marathi

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
                                        
Marathi Suvichar 2020


 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

                                      Life Marathi Suvichar


 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
                                         
Marathi Suvichar on life

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
                                         
Students Marathi Suvichar

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

                                       Hard Work Marathi Suvichar


 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
                                        
Motivational Marathi Suvichar

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi
                                       
                                  Marathi Suvichar on morning 

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

                                        Marathi Suvichar

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

 Marathi Suvichar

 Marathi Suvichar || Marathi Life Quotes || Motivational status marathi

                             Marathi Suvichar 


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“तलवारीपेक्षा लेखणीचे सामर्थ्य अधिक असते.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“श्रम करणाऱ्याला गोड झोप लागते.थोड्या आनंदात गोडी असते.”marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“द्वेष करणाऱ्या माणसाची नजर फार तीक्ष्ण असते.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“दुःखातून येणारा आनंद सुखमय असतो.”

Best Marathi Quotes 

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

“आपण जिंकू असा विश्वास असलेलेच विजयी होऊ शकतात.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar 2020 

“साधे जीवन जगणे ही जगातील सर्वात चांगली गोष्ट आहे.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


“उपकार घेणे म्हणजे स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावणे होय.”

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

आयुष्य फार लहान आहे. जे आपल्याशी चांगले वागतात , त्यांचे आभार माना आणि जे आपल्याशी वाईट वागतात , त्यांना हसून माफ करा.*


Marathi Suvichar images good morning 
marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

*जीवनात अडचणी येणे हे 'Part of life' आहे. आणि त्यातून हसत बाहेर पडणे ही 'Art of life' आहे.*

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

*यशस्वी आयुष्यापेक्षा समाधानी आयुष्य केंव्हाही चांगलं. कारण , यशाची व्याख्या लोकं ठरवितात , समाधानाची व्याख्या आपण स्वतः सिद्ध करतो.*


Marathi Suvichar images download
marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

*आरसा आणि ह्रदय , दोन्ही तसे नाजूक असतात.फरक एवढाच आरश्यात सगळे दिसतात , आणि ह्रदयात फक्त आपली माणसेच दिसतात.*

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


एका फुग्यावर लिहिलेले सुंदर वाक्य...जे आपल्या बाहेर आहे ते नाही , तर जे आपल्या आतमध्ये आहे ते आपल्याला उंच घेऊन जाते.*

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

जळायला काही नसलं की पेटलेली काडीसुध्दा आपोआप विझते.

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
Motivational Suvichar Status Marathi

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar Images for whatsapp

खर्च झाल्याचं दु:ख नसतं, हिशोब लागला नाही की त्रास होतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


प्रोब्लेम्स नसतात कोणाला? ते शेवटपर्यंत असतात. पण प्रत्येक प्रोब्लेमला उत्तर असतंच.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


whatsapp status marathi

ते सोडवायला कधी वेळ हवा असतो, कधी पैसा तर कधी माणसं. या तिन्ही गोष्टीपलीकडला प्रोब्लेम अस्तित्वातच नसतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status
inspirational quotes in marathi 

शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी रोगी घाबरलेला असतो. बरा झाल्यावर शिवलेली जखम तोच कौतुकाने दाखवत सुटतो.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

माणूस अपयशाला भीत नाही. अपयशाचं खापर फोडायला काहीच मिळालं नाही तर? याची त्याला भिती वाटते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


बोलायला कुणीच नसणं यापेक्षा आपण बोललेलं समोरच्यापर्यंत न पोचणं ही शोकांतिका जास्त भयाण.inspirational quotes marathi 
marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

खरं तर सगळे कागद सारखेच…
त्याला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टिफिकेट होते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


रातकिडा कर्कश ओरडतो यात वादच नाही. त्याचा त्रास होतो.
पण त्याहीपेक्षा जास्त त्रास तो कुठे बसून ओरडतो हे सापडत नाही, याचा होतो.


marathi thoughts on success

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

आपलाही कोणाला कंटाळा येऊ शकतो ही जाणीव फार भयप्रद आहे.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

कोणत्याही सुखाच्या क्षणी आपण होशमध्ये असणं यातच त्या क्षणाची अपूर्वाई आहे.


marathi life thoughts on success 

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

रातराणीचा सुगंध पलंगावर लोळता लोळता उपभोगू शकतो. पण तुळस वृंदावनातच राहते. तिच्यापुढे आपल्यालाच उभं राहावं लागतं.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Statusmarathi motivational status images 

ज्यांच्या असण्याला अर्थ असतो, त्यांच्याच नसण्याची पोकळी जाणवते.

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status

जगातील सर्वात सुंदर रोपटे *विश्वासाचे* असते आणि ते कोठे जमिनीवर नाही तर आपल्या *मनात* रुजवावे लागते..

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


life status in marathi 

कुणाच्या सांगण्यावरुन आपल्या मनात एखाद्या व्यक्तीबाबत चांगले वा वाईट मत बनवण्यापेक्षा, आपण स्वतः चार पावले चालुन समोरासमोर त्या व्यक्तीशी संवाद साधुन मगच खात्री करा. 

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाहीत,अन्...भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत. 

marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi Status


Life Status in marathi | Marathi Suvichar

मोर नाचताना सुद्धा रडतो...आणि...राजहंस मरताना सुद्धा गातो...दुःखाच्या रात्री झोप कुणालाच लागत नाही...आणि 
सुखाच्या आनंदात कुणीही झोपत नाही.यालाच जीवन म्हणतात.


marathi thoughts suvichar | Marathi Suvichar Images | Marathi StatusMarathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts

Marathi Suvichar | Life Status Marathi | Marathi Thoughts शरीरला जसा व्यायाम तसे मनाला वाचन

Marathi Good Thoughts 

विजय हा मागुण मिलत नसतो तो धैर्यने झगडून घायवा लागतो

ज्ञानात मिलते तेवढे परमसुख अन्य कशातच नाही

जशी रतने बाहेरुण चमक दाखवितत तसे पुस्तके आतुन अंतकरण उजडतात

विचाराच्या युधात पुस्तक हेच शस्त्र आहे

Marathi Thoughts images


 पुस्तक म्हणजे खिशातील बाग

सारी सोंगे करता येतात पण पैश्याचे सोंग करता येत नाही

प्रगति हे जीवनचे ध्येय आहे तर गति हा त्याचा आत्मा आहे

प्रार्थना म्हणजे मानुसकिची हाक

मन सत्याने सूद्ध होते

Marathi Suvichar images


विश्वसामुले माणसाला बल येते

स्वतची चिंता न करता दुस्र्याची चिंता जो करतो तो सन्यासी 

जसे लोखंडने लोखंडाला कापता येते तसे मनाने मनाला जिंकता येते

वाचाल तर वाचाल

मोठेपनाचा मार्ग मरनाच्या मैदानतुन जातो

शरीरला जसा व्यायाम तसे मनाला वाचन

विजय हा मागुण मिलत नसतो तो धैर्यने झगडून घायवा लागतो

ज्ञानात मिलते तेवढे परमसुख अन्य कशातच नाही

जशी रतने बाहेरुण चमक दाखवितत तसे पुस्तके आतुन अंतकरण उजडतात

विचाराच्या युधात पुस्तक हेच शस्त्र आहे

 पुस्तक म्हणजे खिशातील बाग

सारी सोंगे करता येतात पण पैश्याचे सोंग करता येत नाही

प्रगति हे जीवनचे ध्येय आहे तर गति हा त्याचा आत्मा आहे

प्रार्थना म्हणजे मानुसकिची हाक

मन सत्याने सूद्ध होते

विश्वसामुले माणसाला बल येते

स्वतची चिंता न करता दुस्र्याची चिंता जो करतो तो सन्यासी

जसे लोखंडने लोखंडाला कापता येते तसे मनाने मनाला जिंकता येते

वाचाल तर वाचाल

मोठेपनाचा मार्ग मरनाच्या मैदानतुन जातो
तर हे आहे काही marathi suvichar जर तुम्हला आवडले तर शेयर नक्की करा आणि  तुमचे विचार कमेंट मधे कळवा 

Read More attitude status marathi 

Marathi Whatsapp status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------