Friday, January 10, 2020

100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार

नमस्कार मित्रानो Marathi Suvichar हा एक खुप छान मार्ग आहे आपल्या मनाला शुद्ध ठेवण्यासाठी, आणि म्हणूनच मि आज तुमच्यासोबत काही मराठी सुविचार शेयर करणार आहे अणि आशा करतो की ते तुम्हाला नक्की आवडतील..


[मराठी सुविचार ]100+ Marathi Suvichar 2020
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार
100+ Best Marathi Suvichar - मराठी सुविचार 

खोटारडा जेव्हा खर बोलतो, तेव्हा कुणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जीवनात वेळ कशी हि असो.वाईट किवा चांगली ती नक्कीच बदलते,पण चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका.जेणेकरून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील. 

 Marathi Suvichar 2020 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दुबळी माणसे भूतकाळात जगत असतात आणि सामर्थ्यवान माणसे भूतकाळातून शिकत असतात 
---------------------------------------------------------------------------------
विचार करा निर्णय घ्या, आणि तुम्हाला जे योग्य वाटत तेच करा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका. आहे तो परिणाम स्विकारा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःला ओळखणं
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणून जगा आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवीन सुरुवात करा
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आयुष्य सहज सोप जगायला शिका, तरच ते सुंदर होईल
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रयत्न करत राहा कारण अशक्य आणि कठीण हे काही समानार्थी शब्द नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“अचूकता पाहिजे तर सराव महत्वाचा."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रयत्न करत राहा कारण सुरुवात नेहमी कठीणच असते 

Motivational Marathi Suvichar 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जगातील सर्व विचारी डोक्यांपेक्षा एक प्रेमळ अंतकरण श्रेष्ठ असते
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तुमचे कितीही वय असेल किंवा अनेक संधी हातातूनगेलेल्या असतील तरी तुम्ही पुन्हा सुरुवात करू शकता. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
गरजेच्या वेळी उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
चंद्र मिळवण्यासाठी नेम धरा चुकलात जरी,तरी एखादा तारा नक्कीच मिळेल. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
खोटेपणा करणारा चोरांपेक्षाही वाईट असतो.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरुन सूचना देतात ते सामान्यआणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्यांना वाचवतात ते असामान्य! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्या माणसाजवळ संयम आहे तो प्रत्येक गोष्टीचा धनी असतो...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना काही किंमतच उरली नसती.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
निसर्गाचे नेहमीच अनुकरण करा, संयम हे त्याचे रहस्य होय
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
करू ना ! काय घाई आहे, म्हटलं कि ती गोष्ट होतचं नाही. आजचा दिवसच योग्य
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जर तुम्ही त्या व्यक्तीची वाट पाहत असाल जी तुमचे जीवन वाचवणार आहे,तर तुम्हाला फक्त आरशात बघण्याची आवश्यकता आहे. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
संकटात सापडल्यावरच माणूस स्वतःला ओळखतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आपल्या मनासारखं कधीच घडत नसतंहीच माझी ओळख असं नशीब म्हणत असतं. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
मनापासून केलेल्या प्रार्थनेला उत्तर येतेच.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुखाला सामोरे जाण्यातच खरं कौशल्य असतंत्यात जमिनीवर राहूनही आकाशात उडायच असतं. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वेळेचा सदुपयोग न करणे म्हणजे वेळ न मिळाल्यासारखेच आहे
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपयश म्हणजे संकट नव्हे, आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लहान मुले म्हणजे देवा घरची फुलच.जसे जीवन असते तसा त्याचा अंत असतो
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Marathi Suvichar for Students

 अपयशाने खचू नका, अधिक जिद्दी व्हा
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
बघणाऱ्याच्या दृष्टीत सौंदर्य असते.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“सौंदर्य म्हणजे सत्य आणि सत्य म्हणजे सौंदर्य
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अशक्य हा शब्दच आपल्या शब्दकोशातून काढून टाका. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
जाळणाऱ्या मोठ्या अग्नीपेक्षा उब देणारा लहान अग्नी चांगला असतो
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
असामान्य माणसाची तीन लक्षणे असतात.तो चुकीचे काम करत नसल्याने त्याला चिंता नसते,त्याच्याकडे ठाम विचार असल्याने त्याच्या मनात गोंधळ नसतोआणि तो शूर असल्याने त्याला कशाचीही भीती नसते
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अंधश्रद्धे पेक्षा मौन कधीही चांगले.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उत्साह हेच सर्वकाही आहे फक्त ते गिटारच्या तारांप्रमाणे नीट आवळलेले असायला हवे. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 नास्तीकपणा हा फक्त माणसाच्या ओठावर असतो, तो त्याच्या मनात नसतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अशक्य ते शक्य करण्यात एक वेगळीच मजा आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्याला आवडीचे कार्य करायला मिळते तो भाग्यवान होय.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"मी 'कोणापेक्षा' चांगले करेल याने काहीच फरक पडत नाही, पण मी 'कोणाचे' तरी नक्कीच चांगले करेल याने बराच फरक पडेल …!" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
उठा ! जागृत व्हा !!जोपर्यंत आपले ध्येय साध्य होत नाही तोपर्यंत थांबू नका
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चिंता पाहुणा म्हणून येते आणि लवकरच मालक बनून राहते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 स्वतःचा विकास करा. ध्यानात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाची लक्षणे आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आनंदाने उड्या मारणारा प्रत्येकजण सुखी असतोच असे नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 आपल्यासाठी कुणीही नसले तरी आपण सर्वांसाठी आहोतही सुंदर गोष्ट सुंदर फुलांकडून शिकावी. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सर्वांचे ऐकून घ्या, पण फार थोड्यांजवळ स्वतः चे मन मोकळे करा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आतला आवाज सतत ऐकत राहणे,हीच स्वातंत्र्य मिळविण्याची किंमत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मोठेपणा आणि चांगुलपणा एका व्यक्तीत क्वचितच एकत्र दिसतात.

Read More attitude status marathi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Updated For 2020

No comments:

Post a Comment