Search Bar

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status in Marathi

 Bhaigiri Status in Marathi

 आज मि तुमच्या सोबत काही Bhaigiri Status Marathi,bhaigiri status आणि Dadagiri Status Marathi  शेयर करणार आहे आणि आशा करतो की तुम्हाला नक्की आवडतील, जार तुम्हाला आवडल्या तर आमच्या वेबसाइट ला पुन्हा भेट दया, 

Dadagiri Status In Marathi For Facebook


या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का 


Bhaigiri Status In Marathi[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi


तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहाअरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे 
                          Bhaigiri Dadagiri Marathi StatusBhaigiri Status In Marathi


हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे 

रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥


हे पण पहा  Marathi Whatsapp Status


मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी 

Also Read Attitude Status In Marathiज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे बर का भाईगिरी म्हणजे कोणाला भीती दाखवणे नाही भाईगिरी म्हणजे भावान साठी काही पण करणे 


Bhaigiri Dadagiri Status In Marathiभाईगिरी Means माझी Style समज ले के नाही  ज्या हवेत लोकांचे कपडे पण उडून जातात त्या हवेत तर मी माझे कपडे सुकवतो वेळा आणि तू मला शिकव शील म्हणतो माझा वर जळत असाल तर जळत राहा कारण जळव नारा पण मीच अहो आणि बुजव नारा पण मीच भाऊ बोलण्याचे नसीब तर फक्त माझा मित्रान ना दिले आहे मी, नाही तर माझे शत्रू तर आज पण मला त्याचा बाप बोलतात बर का 
Bhaigiri Dadagiri In Marathi


जीवन हे एक लडाई आहे जात मी पालन आहे काही पण करायच पण मला hert नाही करायच बेटा

भाईगिरी हे सांगड्याना जमत नाही रे म्हणून माझ सारख्या होण्याचा विचार सुध्या कडून ताक तुझा मनातून 
गर्दी मधी तर फक्त कुत्रे येतात रे भावा वाघ तर एकटाच येतो नेहमी हे लकसात ठेव बर का 


Marathi Bhaigiri Status


[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathiजे सोबत गर्दी घेउन येतात ना ते असतात Gangster, आणि जो एकटा येते ना आणि सर्व काही हालऊन देते तो असतो Monster लकसात ठेव तू जर Ganster, आहे तर मी MONSTER आहे 

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi


भाईगिरी तर करतो पण लोकांचा मनावर पण राज करतो बर का अरे वेळे, बाबा ला बोल माझा area मधी येउन तर बगा खरी Respect काय असते जे फक्त माझा नावानी मिळते 


Bhaigiri Status Marathi Downloadहिरो तर मित्रान साठी अहो तुमचा साठी तर मी दादा अहो भाईगिरी तर मेलावर पण करेल, मी झोपेल ते पण तुमचा कानड्यावर खराब तर मी खूप जास्तच आहो पण काय करू एवढी respect आहे के कोणी बोलत नाही अस


Bhaigiri Status In Marathi Text


[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathiमाझात वाईट गोष्टी खूप असतील पण कोणी ते मला सांगून देईल एवढी कोनात हिंमत नाही बर का 

माझासाठी तर भाईगिरी म्हणजे रॉयल पणात जगणे आहे बाकी तुमि तुमच बगुन घ्या 


अरे वेळे तुझा Attitude तुझा घरी दाखव नाही तर जसे Status Change करतो ना तस तुला पण Change  करून देणार बर का 


Dosti Bhaigiri Status In Marathiभाईगिरी चे Status तर कोणी पण ठेउ शकते पण रिअल भाईगिरी काय असते ते पाहायची इच्छा असेल तर येउन जाजो भाईगिरी चे दुसरे नाव म्हणजे मैत्री माझासाठी तर भाईगिरी चा एकच Meaning होतो तो म्हणजे माझा सर्व भाऊ माझा सोबत असणे आमी समुद्रा सारखे आहो आमाला जर Distrub केले ना तर सर्वाना वाहून नेहु बर का 

Royal Bhaigiri Status In Marathi


[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi

[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi
[Dadagiri] 150+Bhaigiri Status In Marathi


आमी शांत काय झलो तुमि तर बडबड करू लागले हो, एक लक्षात ठेवा वाग जरी झोपला ना तरी तो वागच असतो बर का आमी एकाच Coin चे दोन वेग वेगळे भाग आहो, पण एक आहो, हे लक्षात ठेवा नाही तर पुळे काय होणार आहे तुमि विचार सुध्या करू नाही शकत बर का 

Also Read Alone Status In Marathi

बादशाह आहो, बादशाह बनून राहेल, म्हणून तुमचे ही भाईगिरी दादागिरी तुमचा घरी ठेवा बर काशहरात तर आपली भाईगिरी चालते पण मनावर तर तुझे दादागिरी चालते वेळे 

घरा बाहेर जातो तर अस वाटतं मी त्याला भाई नाही त्याचा राजा आहो के काय 


माझा विरुद्द काही करण्या कधी १०० दा विचार करून घे कारण तुझा mobile phone मधी जेवढे Contact आणि Number आहेत ना तेवढे लोक तर माझा एका आवाजात इथे उब होतील बर का 


Marathi Dadagiri Statusज्याला तू दादागिरी समाज तो ना ते तर माझा साठी फक्त warmup आहे रे वेळा म्हणून तुझे दादागिरी तुझा परतच ठेव बर का
दादागिरी तर खूप झाली आता, आता वेळ आहे भाईगिरी ची१० लोक सोबत आणून तर कोणी पण भाईगिरी करते माझा सारख एकटं येउन दादागिरी करून दाखव तर मानेल मी तुझा सारख भित्रा नाही रे के स्वताचा Area मधी भाईगिरी दाकवेल, माझात दम तर एव्हडा आहे के तुझा घर पूड येउन तुला मारेल बर का चल निघ आता घरा बाहेर दाखव तो तुला के दादागिरी आणि भाईगिरी असते काय 
Bhaigiri Status In Marathi Downloadजे लव्हकर भेटलं ते मला पाहिजे पण नाही, पाहिजे तर ते जे देवाने नसीबत लिहिलेच नाही 


Bhaigiri Status in Marathi


ही पोस्ट पण पहा :- Gym Status in Marathi


तसा तर मी शांत आहो पण जर कोणी मला त्याची भाईगिरी दाखवली ना तर मी त्याला माझी दादागिरी दाखवल्या शिवाय राहत नाही बर का आता कोणी तरी नवीन शत्रू पाहिजे राव कारण जुने सर्वे तर माझे दिवाने झाले आहे 

Bhaigiri Dadagiri Status In Marathiआज काळ तर असा वेळ सुरु घाला आहे के मित्रान पेक्ष्या जास्त तर शत्रू माझा दादागिरी चे दिवाने झाले आहे 

आता जरुरत नाही त्या खोटा मित्रांची बस आता मी आणि माझी दादागिरी एकटेच ठीक आहो 


दादागिरी कारणात तर मजा येते बूट जो आनंद मैत्री मधी दादागिरी करण्यात येतो ना तो दुसऱ्या कोणता जागी नाही येत अरे तू काय दादागिरी दाखवतो मला वेळा, माझा तर रंगतातच दादागिरी भाईगिरी भरेल आहे 
Dadagiri Status In Marathi Fbमला जर तू A For Attitude दाखव शीलना तर माझ्या B For Bhaigiri साठी Ready राहाजो चेहरा वर नको जाउ रे तू जेवढे कांड करून बसला आहे ना तेवढे तर मी एकाच दिवसात करतो बर का ज्या भाईगिरी ची तू दिवाणी होती तच भाईगिरी दादागिरी आज सोडला लावत आहे ... चल निघ इतुन मी जसा आहे तसाच Best  आहे .. राहायचा असेल मी जसा आहे except कर मुलींना पटवण्याचा Best Idea म्हणजे भाईगिरी दादागिरी मी Attitude वाला आहो तर माझी बायको दादागिरी करणारी पाहिजे बर का 
Dadagiri Status In Marathiभाईगिरी तर एवढी जास्त झाली आहे आता की लोक तर काय माझे बायको पण मला भाऊ दादा आणि भाई बोलते आता भाईगिरी तर ते नसते जेवा मोठे मोठे लोक सुद्धा तुमाला भेटण्यासाठी Waiting List मधी असतात 

गर्लफ्रेंड बोलते तू हे सर्व सवय सोडून दे आणि शरीफ हो, पण आता तिला कोण सांगेल शरीफ तर आज काळ लहान पोरं सुद्धा नाही  


रंगतात तर आज पण राग आहे आमचा म्हणून तर  आमी थंडे नाही गरम आहे 


Bhaigiri Status Downloadभाईगिरी आणि दादागिरी फक्त लोकांवर चालते पण जेवा तू पुळे येते ना तर ते फूस होउन जाते विचार कर जर मी तुझासाठी हे भाईगिरी दादागिरी सोडू शकतो म्हणजे मी तुझासाठी काय काय करू शकतो माझ मन एवढे पण सस्ते नाही के कोणावर पण मरून जाणार, तुझा त्या Attitude साठी पागल अहो नाही तर तू काही परी नाही आहे वेळे परी नाही माझा सोबत दादागिरी करणारी पाहिजे राव Sweet नाही दादागिरी ची दिवाणी पाहिजे या जगाला फक्त एकच भाषा समजते ते म्हणजे दादागिरी भाईगिरी प्रेम असो के दादागिरी असो feeling तर VIP सारखी येते दोनीतआज काही नाही म्हणून अस नका समजू के पुळे माझा काही नाही होउ शकत, आणि विचार केला असेल तर पुळे जाउन ओळख नका काडजा 

Line तर खूप पोरी मारतात ग माझावर पण काय करावं हे मन तर फक्त तुझा मागे पागल आहे 


तुझा घमंड तू तुझा कडेच ठेव कारण माझी अकड त्या वरून खूप मोठी आहे 
लोकानसाठी उब राहेल अशी माझी फितरात नाही, मला तर अस बाणाईच आहे के लोक माझासाठी उब राहतील समोर चालायची सवय लावा भावांनो नाही तर कोणी ना कोणी तुमाला मागे सोडून तुमचा पुढे चाला जाईल बर का पोरीनची Respect करण आणि शत्रून ना मारणं आमी कधीच विसरत नाही बर का दुनियाला स्वताचा स्वप्नान पुळे झुकवणे आले म्हणजे तुमाला खरे जगणे आले 

डोळे झुकून बोलणं शिकून जा रे कारण तुमि औकात नाही माझा पुळे डोकं उचलायची 
माझी तुझी हे मैत्री सगळयात भारी ज्याला बगुन जळते हे दुनिया सारी अरे तू काय भाईगिरी दाखवतो मला माझी तर फोटो सुद्धा तुझा पेक्ष्या जास्त भाईगिरी करते FB वर गर्दी जमा करून तर कोणी पण माहोल करू शकते पण खरी मजा तर तेवा आहे के फक्त आपले नाव ऐकुण ते पूर्ण गर्दी कापली पाहिजे 


तुझी औकात तू विसरू नको कारण जर मी खरी दादागिरी दाखवली ना तर तू कुठलाच नाही राहशील बर का आशा करतो तुम्हाला आमचे हे bhaigiri status in marathi पोस्ट आवडली असेल जर आवडली तर शेयर नक्की करा आणि अश्याच marathi status साठी आमच्या वेबसाइट ला पुन्हा भेट दया..

हे पण पहा 

Marathi Attitude Status 

Marathi Love Shayari 

Life Quotes in marathi | Marathi Suvichar